lundi 23 janvier 2012

TAKESHI Shows Fall Winter 2012

Etro
Etro
Hardy Aimes
Lanvin
Louis Vuitton
Phenomenon
Mountaineering